A K C J A !

ROZPOZNANIE

Pierwszy etap współpracy to oczywiście rozpoznanie; briefing, debriefing, itp. procesy pozyskiwania informacji, niezbędnych do wnikliwej analizy danych.

TAKTYKA

Opracowanie zarysów pomysłów i przedstawienie szacunkowych wycen realizacji projektu audio-video.

KALIBRACJA

'Zoom' - ustalenie dla wielu osób jednej, wspólnej, spójnej i szczegółowej wizji realizacji zadania.

AKCJA

(produkcja)

Obiektywnie zwykle etap najbardziej widowiskowy, w terenie lub w studio...

OSTATNIE SZLIFY (postprodukcja)

W sztabie... Etap ostatni, najmniej widowiskowy, podczas którego wygrywamy bitwę z czasem i DZIEŁO zyskuje formę ostateczną.